BİSİKLETİN TARİHÇESİ
 

İlk uzun yol kişisel taşıma aracı olan bisiklet, insanlara gezi özgürlüğü sağlayarak  büyük sosyal ve teknolojik değişimlere yol açtı. Birleşik devletler otomobil endüstrisi, 1896’da  Hanry Ford’ un bisiklet ten esinlendiği aracı üretmesiyle başladı. Bisikletin gelişimi bu tarihten itibaren elli yıl boyunca otomobil endüstrisinin gelişimine yardım etti.
 

Bisiklet ilk defa 1896’da Fransa’da ağaçtan yapılmış çift vagon sistemiyle üretilmiş, sürücünün ayakları ile itmesiyle hareket eden, bir gezinti aracı olarak, velosipet (velocipede) adıyla ortaya çıkmıştır. 1817’ de Baron Drais velosipet’e bir  gidon ve sele eklemiş ve buna drezyan adını vermiştir. Şekil 1. Daha sonra bu dizayn, bisikletin hareketini sağlamak için ön tekerlekle direkt olarak birleştirilen bir krank miline sahip yüksek tekerlekli bisikletlerle yer değiştirmiştir. Pnömatik lastiklerin Dunlop Company tarafın dan bulunması, düzgün ve gelişmiş yolların yapılması, yüksek hızlı bisikletlerin talebini arttırdı. 1860 larda Londra’da Reynolds ve Mars gerilmiş Jant telleriyle desteklenmiş süspansiyon tekerlekleri olan bir bisiklet sergilediler. Aynı yıllarda  İngiltere’de Conventry Dikiş Makinaları şirketi, dişli oranını bulan James Starley önderliğinde bisiklet üretimine başladı. Şirket 1871’de ürettiği Ariel’in de stabiliteyi artırmak için jant tellerini aksa teğet olarak yerleştirdi, ayrıca ön tekerleği daha da genişletirken arka tekeri de küçülttü; öyleki 1874’de şirket ön tekerleği yaklaşık 1m çapında ve 25 kg ağırlığında bir makine üretiyordu. Böylece ağırlığın azalması için kadro da çelik tüpler ve tekerlerde içi boş jantlar kullanılmaya başlandı, sürtünmede  önceleri konik daha sonra da  bilyeli yatakların kullanılmasıyla azaltılmaya çalışldı. Ancak ön tekerlerin çok büyük olması, bisikletin çok küçük bir engele çarpmasıyla bile sürücünün öne fırlamasına yol açıyordu. 1885’de Starley, Rower dını verdiği güvenli bir bisiklet üretti. Bu bisiklette baklavaya (ya da elmas) yakın şekilli bir kadro, yaklaşık aynı çapta tekerlekler , arka tekere uzak bir sele ve hareketi sağlayan zincir sistemi bulunuyordu. İtici güç sisteminin ön tekerden ayrılması bisiklet dizaynında ana gelişmeyi sağlamıştır.bisiklet son biçimini 1890’da düz tüplerden üretilmiş, baklava biçimli bir kadrosu olan  Humber’le aldı. Baklava ( ya da çift elmas ) dizaynı bisikletin güvenilirliğini ve mukavemetini artırdı, böylece bisikletler daha popüler hale geldi.